Son Güncelleme:
09/01/2018 - 10:45
  • DOPAM, sera gazı emisyon raporu doğrulama çalışmasını yürüttüğü işletmeden bağımsız ve doğrulama faaliyetlerini yürütürken tarafsızdır.
  • DOPAM kuruluş amaçları doğrultusunda tarafsızlığını, güvenirliliğini, muhtemel baskılardan etkilenmeyeceğini, dürüstlüğü ve gizliliği tüm işlevlerinde sağlamayı taahhüt eder.
  • DOPAM üst yönetimi, "Personeli Muhtemel Baskılardan Koruma Beyannamesi"ni imzalayarak personeli ticari, mali ve diğer baskılardan koruyacağını taahhüt eder.
  • DOPAM tarafsızlık risk analizi yapar ve çıkar çatışmalarını yöneterek doğrulama faaliyetlerinde nesnelliği sağlar. DOPAM, personelinin veya faaliyetlerinin, doğrulamanın gizliliğini, nesnelliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkilemesini önleyecek tedbirleri alır.
  • Tarafsızlığın korunduğunun garanti altına alınması için bir kontrol mekanizması olarak Tarafsızlık Komitesi kurulmuştur.