Doğrulama başvurusu yapmak için Doğrulama Başvuru Formunu doldurup dopam@metu.edu.tr adresine gönderiniz.

Doğrulama raporunun kabulü veya reddini de içeren doğrulama süreci, şikayet/itiraz süreci gibi süreçler hakkında açıklayıcı bilgi talep edilmesi halinde dopam@metu.edu.tr adresine başvurunuz.

Doğrulama Yönetim Sistemi Süreçleri Temel Adımları

 

(Şekil 1 de adımlar ve süreç şematik olarak verilmektedir)

 

Sözleşme Öncesi Değerlendirme:

Sözleşme öncesi süreçte, işletme DOPAM’a doğrulama faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri (Onaylı İzleme Planı, Kapasite Raporu) ibraz eder. Eksik ve hatalı belge bulunması durumunda, işletmeden talep edilir.

İncelenen bilgiler ile sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Kabul edilmeme durumunda işletmeye bilgi verilir.

Sözleşmenin İmzalanması

Kabul edilme durumunda Doğrulama Ekibi belirlenir ve Hizmet Sözleşmesi imzalanır.

İşletmeden gereken diğer belgeler temin edilir.

Stratejik Analiz

İşletmeden temin edilen bilgiler doğrultusunda ön değerlendirme yapılır ve ilk defa incelenen bir tesis ise stratejik analiz saha ziyareti gerçekleştirilir.

Risk Analizi

Stratejik analizden sonra tesisin dahili riskleri, kontrol faaliyetleri, ve uygulanan kontrol faaliyetlerinin etkinliğine dair kontrol riskleri analiz edilir.

Doğrulama Planı

Doğrulama  planı;  doğrulama  programı,  test  planı  ve  örnekleme  planından  oluşur.  Bu  üç bileşen,  stratejik  analizin  ve  risk  analizinin  sonuçlarıyla  birlikte  doğrulama  işlemlerinin nasıl yürütüleceğini detaylı bir şekilde ortaya koyar.

Proses Analizi

Proses analizi, sahada gerçekleştirilen işlemleri de kapsar. Proses analizinde; veri akışının kontrolü, tesis sınırları, izleme planında belirtilen yöntemlerin uygulanışı, izleme planında belirtilmemiş bir değişikliğin olup olmadığı, kontrol faaliyetleri ve de bilgilerin doğruluğu değerlendirilir.

Saha Ziyareti

Saha ziyaretleri, işletmelerin hazırladığı emisyon raporlarının hatalı bildirimler içermediğine ilişkin makul güven seviyesinde bir doğrulama görüşü sunmak amacıyla yeterli veri ve kanıt toplayarak değerlendirmek için gerçekleştirilir.

Doğrulama Bulgularının Sonuçlandırılması

DOPAM doğrulama raporunu oluşturup işletmeye teslim etmeden önce, işletme emisyon raporunun son halini teslim etmelidir. Doğrulama sürecinde gerçekleşen değişiklikler sonucunda işletme emisyon raporunu iç kontrolden geçirir ve raporun nihai hali olduğunu onaylayarak DOPAM’a teslim eder. Doğrulama bulguları da nihai emisyon raporu temel alınarak sonuçlandırılır. Doğrulamaya ilişkin kararların tamamı nesnel kanıtlara dayalı olarak ve bulgular ışığında sonuçlandırılır.

Bağımsız Gözden Geçirme

Doğrulama raporunun sonlandırılmasından önce, DOPAM’ın doğrulama sürecinde oluşturduğu tüm dokümantasyon ve taslak doğrulama raporu bağımsız bir son kontrolden geçirilir. Bağımsız gözden geçirme çalışmaları, bağımsız ve yetkin bir tetkikçi tarafından gerçekleştirilir.

Doğrulama Raporunun Tesise İletilmesi

Bağımsız gözden geçirme sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte, sürecin son adımı olarak doğrulama raporu oluşturulur. Doğrulama esnasında elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından gerekli adımlar sonrasında DOPAM işletmeye bir doğrulama raporu sunar.

İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

DOPAM doğrulama raporunu, Bakanlığa iletilmek üzere işletmeye sunduktan sonra, sera gazı emisyon raporunda bir hatanın tespit edildiği durumlarda doğrulama raporu revize edilir.

Özel Doğrulamalar

DOPAM, doğrulama beyanından sonra ortaya çıkan yeni bulgular ve şikayetlere cevap olarak, önceden doğrulanmış bir sera gazı beyanının doğrulanmasının gerekli olduğu durumlarda, özel doğrulama faaliyeti yürütür.

Doğrulama çalışması yapılan işletme, DOPAM’a atıfı DOPAM onayı ile yapabilecektir.


Son Güncelleme:
06/03/2018 - 16:59